Säkerhets regler!


Vi har vissa säkerhetsregler som inte står i avtalet med flygplatsen och som är lika viktiga som alla andra säkerhetsregler.

1. Minst 1 skall ha reflexväst på sig, helst skall alla som vistas inne på området ha reflexväst på sig till envar tid.

2. Vi skall alltid vara minst 2 person på plats under flygningar, vart minst 1 person har koll på om det kommer flygplan eller om landningsljus tenns så vi har möjligheten att dra oss tillbaka så att flygplanen kan landa.

3. Dubbelkolla att allt vi tagit med ut på banan blir med tillbaka så att det inte ligger kvar saker vid banan som kan skada eventuella flygplan under start/landningar.